ردیاب گاز سمی SMC

ردیاب گاز سمی SMC 4501-XX
آشکارساز SMC 4501-XX گازهای سمی مانند سولفید هیدروژن، مونوکسید کربن، کمبود اکسیژن، دی اکسید کلر و غیره را کنترل می کند. استفاده از حلقه 2 سیمی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ردیاب گاز سمی SMC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ردیاب گاز سمی SMC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *