ترانسمیتر های دما

ترانسمیتر

سنسور های دما

سنسور

ترموول

ترموول

گیج دما

لوازم جانبی

تجهیزات جانبی

از یک ترانسمیتر دما در فرآیندهای صنعتی برای نظارت و کنترل دقیق دما استفاده می شود. سنسورهای دما سیگنال‌های الکتریکی تولید می‌کنند که توسط ترانسمیتر ها به سیگنال خروجی استانداردتبدیل شده، معمولاً به سیگنال 4-20 میلی آمپر یا 0-10 ولت تبدیل می‌شوند.

انواع کامل تجهیزات اندازه گیری دما و تجهیزات جانبی شامل انواع ترموول هاواتصالات مربوطه