فلومتر های چند فازی دستگاهی است که برای اندازه گیری نرخ جریان فاز جداگانه فازهای تشکیل دهنده در یک جریان معین (به عنوان مثال در صنعت نفت و گاز) استفاده می شود که در آن مخلوط نفت، آب و گاز در ابتدا در طول فرآیندهای تولید نفت با هم مخلوط می شوند. که برای تسهیل مدیریت مخزن، توسعه میدان، کنترل عملیاتی، تضمین جریان و تخصیص تولید، آگاهی از نرخ‌های جریان سیال جداگانه یک چاه نفت تولیدی ضروری است.

اصول اندازه گیری  فلومتر های چند فازی:

امروزه اپراتورها به دنبال فلومتر های چند فازی انعطاف پذیر، مقیاس پذیر و دقیق هستند که نیازهای میدانی را برآورده کند، در عین حال ارزش پول را در چالش برانگیزترین زمینه ها نیز فراهم کند. از طریق پیشرفت در پردازش سیگنال و الکترونیک میدانی در کنار رویکرد ماژولار، فلومتر های چند فازی با چالش روبه‌رو می‌شوند و تضمین جریان و بهینه‌سازی تولید را افزایش می‌دهند و تمام الزامات میدانی و هزینه را برآورده می‌کنند.

فلومتر های چندفازی و Wetgas ترکیبی از اندازه‌ گیری‌های امپدانس الکتریکی را با همبستگی متقاطع برای اندازه‌گیری‌های سرعت اعمال می‌کنند. بسته به کاربرد و نیازهای اندازه گیری، سیستم را می توان با اندازه گیری های Venturi، یک سیستم چگالی گاما، یک سیستم نظارت بر شن، اندازه گیری شوری و یک حالت عملیاتی Wetgas گسترش داد.

فلومتر های چند فازی
فلومتر های چند فازی
فلومتر های چند فازی