تجهیزات اتوماسیون و برق صنعتی در همه سطوح از واحد های کوچک تا صنایع بزرگ کشور

با تکیه بر دانش کارشناسان با تجربه در زمینه فنی مهندس تحلیل داده ها و همچنین بازرگانی این امکان را بوجود آورده تا شریک شما در زمینه طراحی و ساخت انواع تابلو های برق و اتوماسیون صنعتی (plc,hmi,dcs) و تامین تجهیزات مربوطه برای بهینه شدن سیستم تولید شما باشیم.

تامین سری کامل انواع کلید های اتوماتیک و کنتاکتورها و رله های صنعتی از برند های مطرح جهان:

  • کنتاکتور های ولتاژ پایین  
  • کنتاکتور های خازنی 
  • کلید های اتوماتیک  ,ولتاز پایین و متوسط 
  • رله های کمکی انواع کنتاکتور ها
  • رله های حفاظتی جریان موتور
  • کلید های فشاری و چراغ های سیگنال
  • انواع میکرو سویچ های صنعتی 
تجهیزات اتوماسیون و برق صنعتی
رله های کنترلی صنعتی
انواع کلید های اتوماتیک و کنتاکتورها

تامین سری کامل انواع رله های کنترلی صنعتی (PLC,DCS,HMI,BARIERS) از برند های مطرح جهان:

  • سری کامل  PLC های صنعتی صنایع بالا دستی و صنایع کوچک
  • سری کامل HMI  های صنعتی