با پیشرفت روز آفزون جهان و تولید زباله و پساب های صنعتی الودگی  امری جدایی ناپذیر در دنیای امروزی می باشد. آلودگی آب زمانی اتفاق می‌افتد که مواد مضر، اغلب مواد شیمیایی یا میکروارگانیسم‌ها، یک رودخانه، رودخانه، دریاچه، اقیانوس، سفره‌آب یا دیگر مجموعه‌های آبی را آلوده می‌کنند و کیفیت آب را کاهش می‌دهند و آن را برای انسان یا محیط زیست سمی می‌کنند.

تخمین زده می‌شود که 80 درصد از فاضلاب که شامل فاضلاب انسانی نیز می‌شود، بدون تصفیه به محیط‌ زیست تخلیه می‌شود و مجموعه‌ای از آلاینده‌های مضر را در اقیانوس رها می‌کند و باعث آسیب مستقیم به مردم و صخره‌های مرجانی می‌شود. بیش از 40 درصد از جمعیت جهان (3.46 میلیارد نفر) به خدمات بهداشتی مدیریت شده ایمن دسترسی ندارند. تحقیقات نشان می‌دهد که آلودگی فاضلاب اغلب در مجاورت صخره‌های مرجانی به دلیل عدم وجود یا مدیریت ناکافی فاضلاب رخ می‌دهد و یافتن راه‌حل‌ها می‌تواند پیچیده باشد و نیازمند یک رویکرد مشارکت چند بخشی است.

با توجه به توضیحات بالا اهمیت تسویه فاضلاب بسیار مهم و حیاتی می باشد که در صنعت تسویه فاضلاب تجهیزات ابزار دقیق بسیار کارایی دارد.

صنعتی الودگی

ابزار دقیق در چرخه کامل تسویه آب:

شرکت کیان ابزار آریا شریک شما در کل چرخه تسویه آب است، از استخراج و تصفیه تا توزیع و مدیریت و باز فرآوری زباله ارائه طیف گسترده ای از تجهیزات ابزار دقیق و سیستم هایی برای استفاده در تمام مراحل چرخه.

تجهیزات این شرکت برای صنعت فاضلاب به شرح زیر می باشد :

 • اندازه گیری جریان (flowmeter )
 • اندازه گیری دما(tempreture )
 • اندازه گیری سطح
 • ابزارهای تحلیلی
 • ثبات ها و کنترل کننده ها

تجهیزاتی ابزار دقیق که برای افزایش فشار استفاده میشود :

 • فلومیتر الکترومغناطیسی
 • ترانسمیتر ها و گیج های فشار

تجهیزاتی ابزار دقیق  که در ایستگاه پمپاژ استفاده میشود :

 • فلومیتر الکترومغناطیسی
 • ترانسمیتر ها و گیج های  فشار
 • ترانسمیتر های سطح (هیدروستاتیک)
 • کنترل کننده ها
 • ثبات ها

تجهیزاتی ابزار دقیق  که در جریان های آب متلاطم  استفاده میشود :

 • فلومیتر الکترومغناطیسی
 • جریان، لوله های نیمه پر شده
 • کنترل کننده ها
 • ثبات ها
تجهیزاتی ابزار دقیق که برای افزایش فشار
تجهیزاتی ابزار دقیق که برای افزایش فشار
تجهیزاتی ابزار دقیق که در ایستگاه پمپاژ
تجهیزاتی ابزار دقیق که در ایستگاه پمپاژ
تجهیزاتی ابزار دقیق که در جریان های آب متلاطم
تجهیزاتی ابزار دقیق که در جریان های آب متلاطم

تجهیزاتی ابزار دقیق که در ورودی تصفیه خانه ها استفاده میشود :

 • فلومیتر الکترومغناطیسی
 • گیج های نشان دهنده فلو (rotameter)
 • فلومتر های ورتکسی
 • فلومتر های اندازه گیری جرمی
 • ترانسمیتر های اندازه گیری سطح
 • سنسور اندازه گیری آمونیاک
 • سنسور های اندازه گیری رسانایی
 • ترانسمیتر های اندازه گیری PH
 • سنسور های تشخیص میزان اکسیژن در REDOX
 • سنسور های اندازه گیری کدورت
 • سنسور های اندازه گیری میزان کلر باقیمانده
 • کنترل کننده ها
 • ثبات ها

تجهیزاتی ابزار دقیق  که در رسوب زدایی اولیه  استفاده میشود :

 • فلومیتر  الکترومغناطیسی
 • فلومتر های  جرمی حرارتی(THERMAL)
 • سنسور های اندازه گیری حرارت
 • ترانسمیتر ها و گیج های  فشار
 • ترانسمیتر های اندازه گیری PH

تجهیزاتی ابزار دقیق  که در هوادهی  استفاده میشود :

 • فلومیتر  الکترومغناطیسی
 • فلومتر های  جرمی حرارتی(THERMAL)
 • فلومتر های جرمی کوریولیس
 • ترانسمیتر ها و گیج های  فشار
 • سنسور اندازه گیری آمونیاک
 • سنسور های تشخیص میزان اکسیژن محلول
 • ترانسمیتر های اندازه گیری PH
 • سنسور های تشخیص میزان فسفات
 • ثبت کننده ها

تجهیزاتی ابزار دقیق که در مخزن رسوب نهایی استفاده میشود :

 • فلومیتر الکترومغناطیسی
 • فلومتر های جرمی حرارتی(THERMAL)
 • سنسور های اندازه گیری حرارت
 • ترانسمیتر ها و گیج های فشار
 • سنسور های اندازه گیری کدورت
 • کنترل کننده ها
تصفیه خانه ها
تصفیه خانه ها
رسوب زدایی اولیه
رسوب زدایی اولیه
هوادهی
هوادهی
مخزن رسوب نهایی
مخزن رسوب نهایی
مرحله سوزاندن لجن

تجهیزاتی ابزار دقیق  که در مرحله سوزاندن لجن  استفاده میشود :

 • فلومیتر  الکترومغناطیسی
 • سنسور های اندازه گیری حرارت
 • ترانسمیتر ها و گیج های  فشار
 • سنسور های تشخیص میزان اکسیژن
 • کنترل کننده ها
 • ثبات  ها