اندازه گیری فشار

اندازه گیری فشار

اندازه‌ گیری فشار، گسترده‌ ترین پیشنهاد موجود را برای برآورده کردن تقریباً هر نیاز کاربردی ارائه می‌کنند.

اندازه گیری دما

اندازه گیری دما

محصولات اندازه گیری دما راه حل های نوآورانه ای را برای چالش برانگیزترین کاربردهای شما ارائه می دهند.

سطح

اندازه گیری سطح

فن آوری های اندازه گیری سطح به حل چالش های سطح و رابط برای نیازهای برنامه شما کمک می کند.

اندازه گیری فلو( دبی)

فن‌ آوری‌های فلومتر در چندین کاربرد برای اندازه‌ گیری سیال، گازها یا بخار در کارخانه شما کار می‌ کنند.

اندازه گیری چگالی و ویسکوزیته

دانسیته و ویسکوزیته

دقت و عملکرد بی نظیر برای کاربرد هایی که نیاز به اندازه گیری چگالی، غلظت یا ویسکوزیته دارند.

شیرهای-صنعتی-کنترلی

شیرهای صنعتی کنترلی

شیرهای کنترل نقش مهمی در صنایع متعدد ایفا می کنند و به حفظ شرایط عملیاتی بهینه کمک می کنند.

شیرهای صنعتی قطع سریع

شیرهای صنعتی قطع سریع

شیرهای صنعتی قطع سریع برای صنعت خدمات غذایی طراحی شده است و نیازهای ایمنی را برآورده می‌کند.

رگلاتور های تنظیم فشار و جریان

رگلاتور های تنظیم فشار و جریان

ما افراد مناسب را گرد هم می آوریم تا تفکر جاافتاده را به چالش بکشیم و در سال 2020 تحول ایجاد کنیم

عملگرهای الکتریکی

شیرهای کنترلی با عملگرهای الکتریکی(MOV)

شیر MOV یا یکی از موارد مهم سیستم کارخانه و لوله کشی صنعتی یا پایپینگ میباشد.